صادق عاشوری

اطلاعات کاربر
نام صادق عاشوری
ایمیل www.sadeghzergan@mailfa.com
درباره ورود شما را به وبلاگ پرسپولیس خوش آمد میگویم.
وبلاگ های مرتبط
به وبلاگ پرسپولیس خوش اومدید. [مدیر]
باشگاه هواداران تارلاگ [نویسنده]
وبلاگ پرسپولیس [نویسنده]
POWERED BY TARLOG.COM