محمد علي به ابادي

اطلاعات کاربر
نام محمد علي به ابادي
ایمیل
درباره من : محمد علي به ابادي بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی) وبیش از 30کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران ومدیر بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان
وبلاگ های مرتبط
انتشارات بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان [مدیر]
ازآدم تا خاتم [مدیر]
POWERED BY TARLOG.COM