بردیا فروهر

اطلاعات کاربر
نام بردیا فروهر
ایمیل BardiaForoohar@gmail.com
درباره بی آنکه چیزی راجع به شعر پست مدرن بدانم دو سال است که می سرایم. با پدر شعر پست مدرن، سید مهدی موسوی به تازگی آشنا شدم توسط شاهین نجفی. دوست می دارم تا اگر خود او، مهدی جان، اجازه دهد اورا دوست بنامم.بردیا هستم، یک فروهر. زاده ی شیراز. برق می خوانم آنهم مهندسی قدرت هزارکیلومتر دورتر از زادگاهم، همدان. بدنبال عشق هستم. حماقت را کنار گذاشته و بدنبال معانی ورای معانی لفظی کلماتی که توسط بردیا فروهر به زبان آورده می شود باشید. بیاندیشید تا رستگار گردید.
وبلاگ های مرتبط
سادیسم پست مدرن [مدیر]
theme [مدیر]
cyrusdaily [مدیر]
template [مدیر]
باشگاه هواداران تارلاگ [نویسنده]
POWERED BY TARLOG.COM